stichting Heerewaarden in concert (H.I.C)

Sinds 2007 organiseert Stichting Heerewaarden in Concert (voorheen Comité Muziek in de Kerk Heerewaarden) 3 tot 4 concerten / uitvoeringen per jaar in de fraaie Kerk van Heerewaarden. Dit kerkgebouw wordt dankzij de medewerking van de kerkvoogdij voor dit doel ter beschikking gesteld.

De stichting heeft als doelstelling het bevorderen van muzikale en culturele activiteiten van goede kwaliteit in het dorp Heerewaarden. Gestreefd wordt daarbij naar de inzet van in ons dorp aanwezige talenten. Naast professionele musici geeft H.I.C. ook ruimte aan amateur-­beoefenaars die een kwaliteitsbijdrage kunnen leveren aan de beoogde programma’s.

De concerten zijn tot nu toe een succes, zoals blijkt uit het aantal bezoekers. Gemiddeld kun­nen we zo’n vijftig tot zestig gasten per concert/uitvoering verwelkomen. Aan de promotie van de concerten wordt veel aandacht besteed. Posters van elk evenement worden tot in de omtrek van Heerewaarden verspreid. In de regionale pers komen persberichten en een wat uitgebreider artikel. Op diverse websites wordt elk concert aangekondigd.

De stichting kan haar activiteiten, ­die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons dorp,­ slechts gedeeltelijk bekostigen uit de opbrengst van de concerten en uitvoeringen. Het is, om kort te gaan, mede afhankelijk van de financiële steun van sponsoren. Daartoe doen we vooral een beroep op de bedrijven en instellingen die in ons dorp gevestigd zijn. Tot nu toe hebben zij ons werk mede mogelijk gemaakt. Met dankbaarheid vermelden wij hun namen op de achterzijde van onze programmaboekjes. Intussen blijft het voor de toekomst van dit werk van groot belang het aantal sponsoren uit te breiden.

Wilt u een donatie doen, dan kan dat… U kunt uw bijdrage storten op: Bankrek. nr: NL33RABO0318430576 t.n.v. st. Heerewaarden in Concert.